Danas se poslovna komunikacija između kompanija odvija i putem memoranduma firme. Možemo reći da je prepoznatljiv i dobro urađen dizajn memoranduma podjednako važan kao i dizajn vizit karte, dizajn plakata, brošure i drugog print dizajna. Na memorandumu se nalaze naziv firme, logo, kontakt podaci, PIB, broj tekućeg računa i slično.

Pored toga što sadrži važne podatke i logo firme isto tako pomaže i u izgradnji vašeg vizuelnog identiteta i poslovnog odnosa sa vašim klijentima. Profesionalno urađen dizajn memoranduma igra važnu ulogu u promociji i jačanju vašeg brenda.

Ako ste se odlučili za izradu prepoznatljivog memoranduma firme, kontaktirajte nas.