Zbog čega je važan dobar copywriting?

Pisanje autorskih tekstova ima veći značaj na poslovanje nego što se to obično misli. Dobar copywriting može povećati prihode i do 30%, ali samo jedna pogrešno napisana fraza može potpuno da uništi vaš imidž i poslovanje. Pravilno formulisana, jasna i zanimljiva poruka koju prezentirate potencijalnim klijentima je ono što gradi vaš brend. Kvalitetna forma, sadržaj i umeće kombinacije ove dve stavke radi dobijanja efektnih poruka – to je ono što čini dobre autorske tekstove.

Kako mi pristupamo kvalitetnom copywriting-u?

Bilo da su vam potrebni tekstovi za sajt, PR tekstovi, ili tekstovi za reklame ili blog, sve je drugačije ukoliko angažujete stručno lice iz ove oblasti – dobrog copywriter-a. Kako bi copywriter napisao kvalitetan autorski tekst, on pre svega mora istražiti suštinu vašeg poslovanja, te imati jasnu viziju o tome kakvu poruku vi želite da promovišete. Neke od stavki koje prolazimo kako bismo vam obezbedili odličan tekst ili reklamnu poruku jesu:

  • upoznavanje sa poslovanjem i filozofijom preduzeća za koje se piše tekst,
  • istraživanje teme na koju je potrebno pisati,
  • kombinovanje kvalitetnog teksta sa marketinškim trikovima radi povećanja zainteresovanosti,
  • formulisanje teksta u kombinaciji sa odgovarajućim multimedijalnim sadržajem.

Kako dobar copywriting utiče na poslovanje?

Ono po čemu ćete biti prepoznatljivi i što će vas izdvojiti od vaše konkurencije je definitivno dobar copywriting. Kvalitetan sadržaj na sajtu, prilagođen potrebama vašeg poslovanja, reklamne poruke koje će dosezati do ciljane grupe potrošača, blog na kom će se posetioci osećati “kao kod kuće” i rado se vraćati, je sve ono što dobijate ovom uslugom. Kao krajnji rezultat dobijate jak i prepoznatljiv brend, bolju konverziju te u skladu sa tim i veći prihod od poslovanja.

Za odličan copywriting slobodno nas kontaktirajte.